Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Lê Ngọc Khánh MyFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Months
Needs Core Membership
Statistics 51 Deviations 328 Comments 1,889 Pageviews
×

Newest Deviations

PACK TEXTURE #3@muyy-cucheoo by muyy-cucheoo PACK TEXTURE #3@muyy-cucheoo :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 23 12 PACK TEXTURE #2 @MUYY-CUCHEOO by muyy-cucheoo PACK TEXTURE #2 @MUYY-CUCHEOO :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 17 10 170620 - Jiyeon by muyy-cucheoo 170620 - Jiyeon :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 4 0 170616 - Jiyeon by muyy-cucheoo 170616 - Jiyeon :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 5 3 170615 - Sana by muyy-cucheoo 170615 - Sana :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 6 2 170611 - Tiffany by muyy-cucheoo 170611 - Tiffany :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 4 1 170606 - Jiyeon by muyy-cucheoo 170606 - Jiyeon :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 7 1 170531 - Jiyeon by muyy-cucheoo 170531 - Jiyeon :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 0 0 170531 - Jisoo by muyy-cucheoo 170531 - Jisoo :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 1 0 PACK SHARE 100+ LIKES BY JIYEON COVERS by muyy-cucheoo PACK SHARE 100+ LIKES BY JIYEON COVERS :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 18 4 170509 - Irene by muyy-cucheoo 170509 - Irene :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 6 0 PACK RENDER #3 TWICE BY MUYY-CUCHEOO by muyy-cucheoo PACK RENDER #3 TWICE BY MUYY-CUCHEOO :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 19 17 170429 - Jiyeon by muyy-cucheoo 170429 - Jiyeon :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 4 0 170424 - Dawon by muyy-cucheoo 170424 - Dawon :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 7 0 170423 - Irene by muyy-cucheoo 170423 - Irene :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 4 0 170421 -Tiffany by muyy-cucheoo 170421 -Tiffany :iconmuyy-cucheoo:muyy-cucheoo 3 5

Favourites

PSD #9 by junemoeee PSD #9 :iconjunemoeee:junemoeee 22 12 PSD #20 by BT2k3 PSD #20 :iconbt2k3:BT2k3 230 93 [260317] PSD COLORING 09 by huy0911 [260317] PSD COLORING 09 :iconhuy0911:huy0911 41 16 170604- Eunji by yiyi365 170604- Eunji :iconyiyi365:yiyi365 22 1 coloring #5 by yiyi365 coloring #5 :iconyiyi365:yiyi365 18 5 .coloring#8 by yiyi365 .coloring#8 :iconyiyi365:yiyi365 18 3 170624 by yiyi365 170624 :iconyiyi365:yiyi365 25 0 { HAPPY DEBUT } 170621 - Woonie is mine by BT2k3 { HAPPY DEBUT } 170621 - Woonie is mine :iconbt2k3:BT2k3 24 0 Share Res #34 by Know-chan Share Res #34 :iconknow-chan:Know-chan 868 92 All That Glitters Brushes by anodyne-stock All That Glitters Brushes :iconanodyne-stock:anodyne-stock 397 73 Stamp Brushes by crazykira-resources Stamp Brushes :iconcrazykira-resources:crazykira-resources 736 50 Base | Video MP3 | PSD | By Porcelain by ItsPorcelain Base | Video MP3 | PSD | By Porcelain :iconitsporcelain:ItsPorcelain 119 6 japanese tiny text by lea-land japanese tiny text :iconlea-land:lea-land 135 7 Share frame by JennyBabyKawaii Share frame :iconjennybabykawaii:JennyBabyKawaii 263 185 Khung Cover (5) by gatothecrazycat Khung Cover (5) :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 330 150 PACK TEXTURE (12) by justblackssi by justblackssi PACK TEXTURE (12) by justblackssi :iconjustblackssi:justblackssi 48 23

deviantID

muyy-cucheoo's Profile Picture
muyy-cucheoo
Lê Ngọc Khánh My
Vietnam
Name : Lê Ngọc Khánh My
Sign : thay sign như thay áo :v
D.O.B : 23/1/2001
Tính mình thì cũng không có khó chịu mấy nhưng tùy theo các cậu đối xử hà =))
Trình des của mình còn yếu nên mong các bác các cô cậu des đẹp chỉ dẫn và giúp đỡ :)
Mình hâm mộ :iconzoeyiee: , à quên còn :iconleepett: với :iconxiao-xue:

Rồi dô nà (Y)

kể ra thì mình sp rất nhiều idol K-pop nhưng V-pop thì chỉ duy nhất Đông Nhi :)
altemative text


-My support-
Hani
alternative text
Krystal
alternative text

Somi
alternative text
Jisoo (BLACKPINK)
alternative text

Seolhyun
alternative text

Suzy
alternative text

Eunji
alternative text

SinB
alternative text

Luda (WJSN)
alternative text

...
ChanYeol
alternative text

Jimin
alternative text


MY BIAS <3
TIFFANY (tình yêu to bự nhất)
alternative text
SANA
alternative text
IRENE
alternative text


Còn các bạn thì sao ?!

À quên,khi mình share psd artwork hay psd coloring,render,... thì nhớ credit hộ mình nhé !

Sở trường của mình là design ảnh và làm clr,render,... :v
Mình rất ưa style China và graphic , quotes mix texture <3

Donate

muyy-cucheoo has started a donation pool!
1 / 150
Xin chào các bạn chinh chẹp <3 hãy donate cho mình nếu thích art mình nhé <3

SUPPORT MÌNH NHÉ !!! ^^ Moa moa <3
alternative text
alternative text
alternative text

You must be logged in to donate.
  • :icondahub:
    dAhub
    Donated Apr 25, 2017, 6:07:45 AM
    1

Activity


PACK TEXTURE #3@muyy-cucheoo
Vì mình đã public link rồi nên làm đúng rule nheee , cách nhận :
WATCH DeviantArt  + FAV +fav  + COMMENT  =  DOWNLOAD Clap 
WATCH DeviantArt  + FAV +fav  + COMMENT  =  DOWNLOAD Clap 
WATCH DeviantArt  + FAV +fav  + COMMENT  =  DOWNLOAD Clap 


Credit : :iconxioelgji1911: , uyenkwok , BT2k3Jinhyun99Yangyanggg , February 3rd , Flavor Library (clr)

credit if you use !!!
enjoy guys Heart 

SUPPORT MY PAGE Facebook  :
Jiyeon Covers 
Loading...
PACK TEXTURE #2 @MUYY-CUCHEOO
Vì mình đã public link rồi nên làm đúng rule nheee , cách nhận :
WATCH DeviantArt  + FAV +fav  + LIKE PAGE  + COMMENT YOUR FACEBOOK Facebook  =  DOWNLOAD Clap 
WATCH DeviantArt  + FAV +fav  + LIKE PAGE  + COMMENT YOUR FACEBOOK Facebook  =  DOWNLOAD Clap 
WATCH DeviantArt  + FAV +fav  + LIKE PAGE  + COMMENT YOUR FACEBOOK Facebook  =  DOWNLOAD Clap 

Link : ĐỪNG DOWN CHÙA !

Credit : BT2k3 , Flavor Library , Chuchu Twinkle - crushon.KYULKYUNG , Jinhyun99 , :iconxioelgji1911: , Freedom.team (clr)

credit if you use !!!
enjoy guys Heart 

SUPPORT MY PAGE Facebook  :
Jiyeon Covers 
Loading...
170620 - Jiyeon
Credit ; MBK Ent. , BT2k3  , Flavor Library , Jinhyun99  , suceobaby ,...
Watch DeviantArt  + fav +fav  if you like this art Heart 
__________________________________________________________________________________________________

SUPPORT MAH PAGE Facebook  : 
Jiyeon Covers
Loading...
170616 - Jiyeon
Credit ; QiongMei , Ride along with uss , BT2k3 , VanAnh3621 , MBK Ent. , D Team , crushon.KYULKYUNG , Flavor Library , Crystallanxi,...
Watch DeviantArt  + fav +fav  if you like this art Heart 
__________________________________________________________________________________________________

SUPPORT MAH PAGE Facebook  : 
Jiyeon Covers
Loading...
170615 - Sana
Credit ; yunniejacksonyi , justblackssi , Park Bo Gum Cover , CookieSuga Quotes Cover,...
Watch DeviantArt  + fav +fav  if you like this art Heart 
__________________________________________________________________________________________________

SUPPORT MAH PAGE Facebook  : 
Jiyeon Covers
CheonSana - TWICE Sana Vietnam Fanpage
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconyumi-girl-2k4:
Yumi-Girl-2k4 Featured By Owner May 23, 2017
mần 
Reply
:iconmuyy-cucheoo:
muyy-cucheoo Featured By Owner May 24, 2017
àn nhon , My 2k1 ~
Reply
:iconyumi-girl-2k4:
Yumi-Girl-2k4 Featured By Owner May 25, 2017
yumi/san - g
Reply
:iconmuyy-cucheoo:
muyy-cucheoo Featured By Owner Jun 1, 2017
xưng hô ntn d8a6y ?
Reply
(1 Reply)
:iconxiao-xue:
Xiao-Xue Featured By Owner Mar 3, 2017  Student Interface Designer
Úi tui được hâm mộ o.o :333
Reply
:iconmuyy-cucheoo:
muyy-cucheoo Featured By Owner Mar 4, 2017
mị thích art cậu lắm :vvv  riêng không trùng style ai cả <3 bao giờ tui được như thím đây :(((((
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner Jan 25, 2017  Student Interface Designer
Watch back please...?
Reply
:iconmuyy-cucheoo:
muyy-cucheoo Featured By Owner Feb 2, 2017
done <3
Reply
:iconvanideviantart:
VanideviantArt Featured By Owner Jan 23, 2017  Student Interface Designer
Watch back xD ?
Reply
:iconmuyy-cucheoo:
muyy-cucheoo Featured By Owner Jan 24, 2017
done <3
Reply
Add a Comment: